메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

Sincerity

That's our precious promise for you

tài liệu cần thiết

tài liệu cần thiết

Tài liệu chung

1. Đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm và giấy đồng (trang chủ tải xuống)
2. Chứng minh thư người nước ngoài (Bản sao)
3. Sổ ngân hàng (Bản sao)

※ Chúng tôi sẽ liên lạc để yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu.

Điều trị nội trú (bao gồm cả phẫu thuật)

1. Giấy chứng nhận ra viện
2. Hóa đơn viện phí (Không chấp nhận biên lai thanh toán)
3. Bảng kê chi tiết chi phí điều trị
4. Phẫu thuật xác nhận (nếu phẫu thuật)

Điều trị ngoại trú

Nếu chi phí điều trị ít hơn 30.000 won

1. Hóa đơn viện phí (Không chấp nhận biên lai thanh toán)
2. Bảng kê chi tiết chi phí điều trị

Nếu chi phí điều trị nhiều hơn 30.000 won

1. Hóa đơn viện phí (Không chấp nhận biên lai thanh toán)
2. Bảng kê chi tiết chi phí điều trị
3. Một trong các loại giấy tờ sau phải có ghi tên bệnh hoặc mã bệnh: Y bạ/ giấy xác nhận điều trị ngoại trú/ phác đồ điều trị/ bản ghi chép ý kiến của bác sĩ

Thuốc điều trị theo đơn

1. Đơn thuốc
2. Hóa đơn mua thuốc (không chấp nhận biên lai thanh toán)

Lưu ý:

Một số mục chữa bệnh ở phòng khám khoa sản/ phòng khám khoa ngoại hậu môn/ phòng khám tiết niệu/ phòng khám da liễu thì cần phải có giấy xác nhận được tên bệnh bất kể mức phí điều trị.
Nếu chụp MRI, CT cần phải có phim chụp MRI, CT

Đăng ký tiền bảo hiểm

thí dụ